Nuclear Test-Ban Treaty: Declaration by the European Union et al.

CFSP Presidency Statement: Brussels (16-09-1999) -Nr. 10852/99 (Presse 268) - CFSP : 90/99


Brussel,
16 september 1999

10852/99 (Presse 268 - G)

(OR. en)

P. 90/99

Verklaring van de Europese Unie en

de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa,

de geassocieerde landen Cyprus en Malta, en IJsland en

Noorwegen, EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,

betreffende de bijdrage tot bevordering van de tijdige inwerkingtreding van het alomvattend kernstopverdrag (CTBT)

De geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus en Malta, alsook IJsland en Noorwegen, EVA-landen die lid zijn van de EER, verklaren dat zij zich scharen achter de doelstellingen van het gemeenschappelijk standpunt dat de Raad van de Europese Unie op 29 juli 1999 heeft aangenomen op basis van artikel 15 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake de bijdrage van de Europese Unie tot bevordering van de tijdige inwerkingtreding van het alomvattend kernstopverdrag (CTBT). Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale beleid met dit gemeenschappelijk standpunt in overeenstemming is.

De Europese Unie neemt nota van deze toezegging en verheugt zich daarover.


/newsroom/press/c/ACF210.htm

Deel: ' Verklaring EU inwerkingtreding alomvattend kernstopverdrag '
Lees ook