BTWC / Ad Hoc Group / Countries sharing the EU´s Common Position

CFSP Presidency Statement: Brussels (10-06-1999) - Nr. 8999/99 (Presse 189) - CFSP : 60/99


Verklaring van de Europese Unie

en de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa,

het geassocieerde land Cyprus en IJsland en Liechtenstein,

EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,

teneinde vooruitgang te boeken op het gebied van een juridisch bindend protocol

voor betere naleving van het verdrag inzake biologische en toxinewapens (BTWC)

en de inhoudelijke werkzaamheden van de

ad hoc groep voor eind 1999 succesvol af te sluiten

De geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, het geassocieerde land Cyprus en IJsland en Liechtenstein, EVA-landen die lid zijn van de EER, verklaren dat zij het eens zijn met de doelstellingen van het gemeenschappelijk standpunt dat door de Raad van de Europese Unie op 17 mei 1999, op basis van artikel 15 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, is vastgesteld, teneinde vooruitgang te boeken op het gebied van een juridisch bindend protocol voor betere naleving van het Verdrag inzake biologische en toxinewapens (BTWC) en de inhoudelijke werkzaamheden van de ad hoc groep voor eind 1999 succesvol af te sluiten. Zij zullen ervoor zorgen dat hun nationale beleid in overeenstemming is met dit gemeenschappelijk standpunt.

De Europese Unie neemt nota van en is ingenomen met deze verbintenis.


Deel: ' Verklaring EU inzake biologische en toxinewapens (BTWC) '
Lees ook