European Union

Russia : President Putin´s statement supporting the abolition of the death penalty Press Release: Brussels (17-07-2001) - Press: 283 - Nr: 10610/01


Brussel,
17 juli 2001

10610/01 (Presse 283)

P 127/01

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende de verklaring van president Poetin over de afschaffing van de doodstraf in de Russische Federatie

De Europese Unie verklaart zich ingenomen met de woorden van president Poetin van 9 juli jl., waarin hij zich uitsprak tegen de wederinvoering van de doodstraf in de Russische Federatie.

De Europese Unie roept de Russische Federatie op de doodstraf de facto en de jure af te schaffen, en zo spoedig mogelijk het tweede protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van de Verenigde Naties, alsmede het zesde protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens te ratificeren.

De Europese Unie memoreert dat zij gekant is tegen de doodstraf en dat zij van oordeel is dat de afschaffing van de doodstraf bijdraagt tot de verbetering van de menselijke waardigheid en tot de gestage ontwikkeling van de mensenrechten.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus en Malta, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.Deel: ' Verklaring EU over afschaffing van de doodstraf in Rusland '
Lees ook