Raad van de Europese Unie

Cambodia : Khmer Rouge Tribunal Press Release: Brussels (10-04-2000) - Press: 97 - Nr: 7529/00

Brussel,

10 april 2000


7529/00 (Presse 97)

P 43/00

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Cambodja: Tribunaal voor de Rode Khmer

De Europese Unie staat positief tegenover de voortzetting van de dialoog tussen de Verenigde Naties en de Cambodjaanse autoriteiten inzake het voorgestelde Tribunaal voor de Rode Khmer.

De Europese Unie volgt met grote belangstelling de voorbereidingen die naar voor een dergelijk Tribunaal te voeren processen zullen leiden. Zij memoreert dat het Tribunaal moet voldoen aan de internationale normen van rechtvaardigheid, billijkheid en behoorlijke procesvoering, en moet worden gesteund door de Verenigde Naties.

De Europese Unie geeft haar volledige steun aan de inspanningen van de Verenigde Naties en de Cambodjaanse autoriteiten in hun streven spoedig tot een akkoord te komen.

De landen van Midden- en Oost-Europa die geassocieerd zijn met de Europese Unie, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte sluiten zich bij deze verklaring aan.

Deel: ' Verklaring EU over Cambodja Tribunaal voor de Rode Khmer '
Lees ook