Ethiopia - Eritrea : OAU framework agreement

CFSP Presidency Statement: Brussels (21-07-1999) - Nr. 10257/99 (Presse 233) - CFSP : 74/99


Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over het conflict tussen Ethiopië en Eritrea

De Europese Unie is verheugd over het besluit waarin de Vergadering van de staats- en regeringshoofden van de OAE in Algiers op 12-14 juli de nadere bepalingen voor de uitvoering van de OAE-kaderovereenkomst voor de regeling van het conflict tussen Ethiopië en Eritrea goedgekeurd. De Europese Unie zegt andermaal haar steun aan de kaderovereenkomst toe en stelt zich ook volledig achter de uitvoeringsbepalingen daarvan. De Europese Unie dringt er bij Ethiopië en Eritrea op aan om deze bepalingen onmiddellijk te onderschrijven, een einde te maken aan alle vijandelijkheden, een staakt-het-vuren-overeenkomst te ondertekenen en de OAE-kaderovereenkomst volledig uit te voeren.

De Europese Unie spreekt haar waardering uit voor de inspanningen van de OAE en al diegenen die haar gesteund hebben om een vreedzame oplossing te vinden voor dit conflict, dat in Ethiopië en Eritrea heeft geleid tot een groot verlies aan mensenlevens en grote materiële schade heeft aangericht, de politieke en economische stabiliteit in beide landen en in de regio in gevaar brengt, en hun mogelijkheden ondermijnt om buitenlandse steun aan te trekken die voor de ontwikkeling van beide landen nodig is.

De Europese Unie zegt haar volledige steun toe aan de voorzitter van de OAE, president Abdulaziz Bouteflika van Algerije, bij zijn streven om het vredesproces energiek voort te zetten totdat er een algehele regeling van het conflict bereikt is. De VN en de OAE worden opgeroepen om nauw samen te werken in hun gemeenschappelijk streven om de kaderovereenkomst en de uitvoeringsbepalingen, met inbegrip van het inzetten van militaire waarnemers door de OAE-lidstaten, volledig uit te voeren. De Europese Unie staat klaar om bijstand te verlenen.

De met de EU geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, het geassocieerde land Cyprus en de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.


Deel: ' Verklaring EU over conflict tussen Ethiopië en Eritrea '
Lees ook