Zimbabwe : Constitutional referendum Press Release: Brussels (25-02-2000) - Press: 47 - Nr: 6448/00

Brussel,

25 februari 2000

6448/00 (Presse 47)

P 023/00

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over het constitutionele referendum in Zimbabwe

De Europese Unie constateert dat het referendum van 12/13 februari bevestigd heeft dat het volk van Zimbabwe vastbesloten is deel te nemen aan het politieke leven van het land, en daarmee een bijdrage heeft geleverd aan de versterking van de democratie in Zimbabwe. De Europese Unie is tevens ingenomen met de ordelijke en vreedzame wijze waarop de stemming heeft plaatsgevonden.

De Europese Unie hoopt dat de Parlementsverkiezingen van 2000 in een even vreedzaam en ordelijk klimaat zullen plaatsvinden, met inachtneming van de regels en beginselen van de democratie als basis voor de verdere ontwikkeling van het land.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, en de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

Deel: ' Verklaring EU over constitutionele referendum in Zimbabwe '
Lees ook