Niger : Restoration of democracy
Go Back INDEX
Press Release: Brussels (22-12-1999) - Press: 413 - Nr: 14068/99
_________________________________________________________________

Brussel, 22 december 1999

14068/99 (Presse 413)

P 127/99

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het herstel van de democratie in Niger

De Europese Unie is tevreden over de verwezenlijking tot nog toe van het overgangsprogramma in Niger en gelooft dat het overgangsproces de democratie in Niger heeft versterkt en de politieke stabiliteit heeft bevorderd.

De Europese Unie is bereid Niger te steunen bij zijn inspanning om de economische en sociale ontwikkeling te bevorderen ten behoeve van het welzijn van zijn bevolking.

De Europese Unie herhaalt het belang van de eerbiediging van de mensenrechten, de democratische beginselen en de rechtsstaat als essentiële elementen in de betrekkingen tussen Niger en de Europese Unie.

In de politieke dialoog met Niger zal de Europese Unie zich blijven bezighouden met het punt van het onderzoek naar de omstandigheden waaronder president Baré is vermoord en zal de Unie speciale aandacht besteden aan de mogelijke aanneming van een amnestiewet, zoals mogelijk gemaakt door de recentelijk aangenomen grondwet.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, en de EVA-landen, leden van de Europese Economische Ruimte, scharen zich achter deze verklaring.


________________________

_________________________________________________________________

nl/cfsp/14068.nl9.htm Top of page

Deel: ' Verklaring EU over herstel van de democratie in Niger '
Lees ook