Raad van de Europese Unie

Zimbabwe: Illegal occupying of farms Press Release: Brussels (13-03-2000) - Press: 67 - Nr: 6804/00

Brussel, 13 maart 2000


6804/00 (Presse 67)

P 29/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de illegale bezetting van boerderijen in Zimbabwe

De Europese Unie heeft met bezorgdheid kennis genomen van de illegale bezetting van meer dan 200 landbouwbedrijven in Zimbabwe door groepen oudstrijders.

Zij constateert dat dit verschijnsel steeds grotere vormen aanneemt en soms vergezeld gaat van materiële schade, bedreigingen en gewelddadigheden die in een democratisch land onaanvaardbaar zijn. Deze bezettingen vormen een ernstige aantasting van het eigendomsrecht en de bij de grondwet gegarandeerde vrijheden. Zij dreigen bovendien de lopende activiteit in de landbouw en de komende oogst in gevaar te brengen, juist nu Zimbabwe een economische crisis zonder weerga doormaakt en een deel van zijn voedselreserves is vernietigd door de overstromingen.

De Europese Unie, die de voornaamste ontwikkelingspartner van Zimbabwe is, doet derhalve een beroep op de Zimbabwaanse regering om de wet te handhaven en de openbare orde en de civiele bescherming te herstellen. Zij bevestigt nogmaals dat zij hecht aan een geordende en transparante landbouwhervorming, die de rechten van alle burgers eerbiedigt en verenigbaar is met de eisen van de economische ontwikkeling van het land.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de eveneens geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

Deel: ' Verklaring EU over illegale bezetting boerderijen Zimbabwe '
Lees ook