Illinois / US : Introduction of a moratorium on executions Press Release: Brussels (08-02-2000) - Press: 25 - Nr: 5834/00

Brussel, 8 februari 2000

5834/00 (Presse 25)

P 14/00

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de instelling

van een moratorium op terechtstellingen in Illinois, VS

De Europese Unie is in alle gevallen tegen de doodstraf. De Europese Unie is van mening dat de afschaffing van de doodstraf bijdraagt tot de menselijke waardigheid en de geleidelijke ontwikkeling van de mensenrechten en bevestigt opnieuw haar doel, namelijk de wereldwijde afschaffing of op zijn minst de instelling van moratoria op terechtstellingen als een eerste stap in die richting.

In die zin is de Europese Unie ingenomen met het besluit van gouverneur George Ryan van Illinois een moratorium in te stellen op alle op handen zijnde executies in die staat en spreekt zij de hoop uit dat dit besluit een belangrijke stap zal zijn in de richting van de afschaffing van de doodstraf in Illinois.

Het door gouverneur Ryan aangevoerde risico dat onschuldigen ter dood worden veroordeeld, is een van de grondbeginselen van de visie van de EU op de afschaffing van de doodstraf. Daarom moedigt de Europese Unie alle staten in de VS waar de doodstraf van kracht is aan over dit risico na te denken en te overwegen een soortgelijke maatregel te treffen om te komen tot afschaffing van de doodstraf in het gehele land.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus en Malta en de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

nl/cfsp/05834.NL0.htm Top of page

Deel: ' Verklaring EU over instellen moratorium terechtstellingen VS '
Lees ook