Raad van de Europese Unie

Philippines : Introduction of a moratorium on executions Press Release: Brussels (03-04-2000) - Press: 94 - Nr: 7355/00

Brussel,

3 april 2000


7355/00 (Presse 94)

P.40/00

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het invoeren van een moratorium inzake executies op de Filipijnen

"De Europese Unie is van mening dat afschaffing van de doodstraf een belangrijke stap is voor de versterking van de menselijke waardigheid en de geleidelijke ontwikkeling van de mensenrechten en zij bevestigt dat zij wil ijveren voor de universele afschaffing van de doodstraf of op zijn minst voor een moratorium inzake executies als eerste stap op weg naar deze doelstelling.

In die zin is de Europese Unie verheugd over het besluit van President Joseph Estrada om een moratorium af te kondigen inzake executies en spreekt de Unie de hoop uit dat dit besluit na een jaar zal worden verlengd, waarmee een belangrijke stap zou worden gezet voor de toekomstige afschaffing van de doodstraf op de Filipijnen."

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus en Malta en de EVA-landen, leden van de Europese Economische Ruimte, scharen zich achter deze verklaring.

Deel: ' Verklaring EU over invoeren moratorium executies Filipijnen '
Lees ook