European Union

MACEDONIA : verklaring naar aanleiding van de ondertekening van het kaderakkoord in Skopje

Press Release: Brussels (13-08-2001) - Press: 305 - Nr: 11425/01


Brussel, 13 August 2001

11425/01 (Presse 305)

P 142/01

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie naar aanleiding van de ondertekening van het kaderakkoord in Skopje

De Europese Unie juicht de ondertekening van het kaderakkoord door President Trajkovski en de leiders van de vier belangrijkste politieke partijen van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië toe. Dit akkoord vormt een mijlpaal in het politieke proces dat momenteel aan de gang is: het is mogelijk geworden door de verantwoordelijkheidszin van de politieke leiders die bij de onderhandelingen betrokken waren.

De ondertekenaars hebben zich ertoe verbonden de politieke hervormingen door te voeren die noodzakelijk zijn om te zorgen voor de coëxistentie van de gemeenschappen met eerbiediging van de territoriale integriteit en de eenheid van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië binnen haar internationaal erkende grenzen.

De Unie moedigt alle partijen aan dit akkoord loyaal na te leven en alle maatregelen te treffen die nodig zijn om het snel en onverkort uit te voeren. Zij nodigt alle burgers van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië uit hun volle steun te geven aan dit akkoord, dat de enige waarborg is voor het herstel van vrede en stabiliteit in het land en voor nationale verzoening.

Het is essentieel dat allen zich van nu af aan strikt houden aan het staakt-het-vuren. De Europese Unie veroordeelt met klem de gewelddaden die de continuïteit van het politieke proces hebben bedreigd. Zij roept allen op tot kalmte en benadrukt dat er geen alternatief is voor de uitvoering van het politieke akkoord dat is gesloten.

De Europese Unie is ingenomen met de bemiddelingsrol die hoge vertegenwoordiger Solana en de vertegenwoordiger van de EU in Skopje, de heer Léotard, in nauw overleg met de speciale gezant van de president van de Verenigde Staten, de heer Pardew, hebben gespeeld.

De Europese Unie is bereid spoedig een donorenbijeenkomst te beleggen nadat het parlement de in het kaderakkoord opgenomen grondwettelijke en wetgevende bepalingen heeft aangenomen. Zij bereidt een wederopbouw- en rehabilitatieprogramma voor dat zal helpen bij de uitvoering van de hervormingen.

De Europese Unie herhaalt dat zij vastbesloten is de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië bij te staan op de weg naar Europa, zoals die tijdens de Top van Zagreb door het stabilisatie- en associatieproces is uitgestippeld.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verklaring EU over kaderakkoord in Skopje '
Lees ook