European Union

KOREA: ministeriële bijeenkomst van de beide Korea´s van 15 tot en met 18 september 2001 Press Release: Brussels (20-09-2001) - Press: 328 - Nr: 12086/01
---
Brussel,
20 september 2001

12086/01 (Presse 328)

P 154/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de ministeriële bijeenkomst van de beide Korea's van 15 tot en met 18 september 2001

De Europese Unie neemt er met voldoening nota van dat er van 15 tot en met 18 september 2001 een ministeriële bijeenkomst van de beide Korea's is gehouden.

Zij is verheugd over de bemoedigende resultaten van deze bijeenkomst, zoals de aankondiging van nieuwe gezinsherenigingen, een nieuwe ronde van intergouvernementele besprekingen en de hervatting van sommige projecten, zoals de aanleg van een spoorwegverbinding tussen Noord en Zuid. Zij hoopt dat de besprekingen tussen de beide Korea's tot een tweede topontmoeting zullen leiden, zoals dit in de gezamenlijke verklaring van 15 juni 2000 werd voorzien.

De Europese Unie spreekt de hoop uit dat de DVK zich ten opzichte van de internationale gemeenschap vollediger committeert. De EU zou met name een spoedige hervatting van de contacten tussen de DVK en de Verenigde Staten toejuichen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.


---

---

Zoekwoorden:

Deel: ' Verklaring EU over ministeriële bijeenkomst Korea's '
Lees ook