Burundi : Declaration by the Presidency on behalf of the European Union- on the killings of civilians

CFSP Presidency Statement: Brussels (03-09-1999) -Nr. 10613/99 (Presse 255) - CFSP : 85/99


Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie

over de moord op burgers in Burundi

De Europese Unie veroordeelt de op 28 augustus in Bujumbura door rebellen gepleegde moorden op burgers. De EU dringt er bij alle partijen op aan, geen geweld te gebruiken en de mensenrechten volledig na te leven. De EU doet een oproep tot alle Burundezen om het lopende proces van nationale verzoening en met name de
Arusha-onderhandelingen, die nu in een kritieke fase zijn gekomen, niet af te breken. De EU attendeert er alle Burundezen nadrukkelijk op dat vrede en stabiliteit slechts tot stand kunnen worden gebracht via een door onderhandelingen bereikte politieke regeling en moedigt alle Burundezen aan, deze onderhandelingen te steunen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus en Malta, en de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

Deel: ' Verklaring EU over moord op burgers in Burundi '
Lees ook