European Union

FYROM : schending van het staakt-het-vuren Press Release: Brussels (26-07-2001) - Press: 296 - Nr: 11211/01


Brussel, 26 juli 2001

11211/01 (Presse 296)

P 134/01

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de situatie in de FYROM

De Europese Unie veroordeelt krachtig de schending van het staakt-het-vuren in de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië. De Unie doet een dringende oproep tot kalmte en tot een volledig herstel van het staakt-het-vuren.

De Europese Unie herhaalt nogmaals dat een duurzame oplossing voor de problemen die de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië momenteel ondervindt, uitsluitend door dialoog en onderhandelingen kan worden bereikt. De Unie vraagt de partijen met klem om weer te gaan onderhandelen en blijk te geven van de noodzakelijke bereidheid om tot een compromis te komen.

De Europese Unie herhaalt dat zij onvoorwaardelijke steun verleent aan de nieuwe missie die de hoge vertegenwoordiger SOLANA, in gezelschap van de secretaris-generaal van de NAVO, Lord ROBERTSON en de huidige voorzitter van de OVSE, GEOANA, momenteel in Skopje vervult. Alle partijen, die nu meer dan ooit met hun verantwoordelijkheid worden geconfronteerd, moeten de onderhandelingen tot een goed einde brengen en overeenstemming bereiken over de noodzakelijke politieke hervormingen.

De Europese Unie herhaalt dat zij hecht aan de territoriale integriteit en de soevereiniteit van de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië. Zij wenst dat de toenadering tussen Macedonië en de Europese Unie wordt voortgezet, in het kader van het stabilisatie- en associatieproces.Zoekwoorden:

Deel: ' Verklaring EU over schending staakt-het-vuren in Macedonië '
Lees ook