Dagestan Republic of Russia : Eruption of violence in Botlikhsky

CFSP Presidency Statement: Brussels (13-08-1999) -Nr. 10561/99 (Presse 251) - CFSP : 81/99


Brussel, 18 augustus 1999

10561/99 (Presse 251)

P 81/99

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap
namens de Europese Unie over de situatie
in de Russische deelrepubliek Dagestan

De Europese Unie is ongerust over het uitbreken van gewelddadigheden in het Dagestaanse district Botlikhsky. De EU is beducht voor de mogelijke verdere escalatie van het conflict.

De EU veroordeelt de bezetting van verschillende dorpen door gewapende groepen en het uitroepen van de zogenaamde onafhankelijke islamitische staat Dagestan.

De EU is bijzonder bezorgd over het lot van de burgerbevolking en het grote aantal vluchtelingen dat het onrustige gebied verlaat.

De EU dringt er bij de partijen op aan zich te houden aan de beginselen van het internationaal recht, met inbegrip van de eerbiediging van de universele rechten van de mens en het humanitair recht.

De EU erkent de territoriale integriteit van de Russische Federatie.

De EU roept de federale Russische autoriteiten en de plaatselijke autoriteiten op om bij het herstel van de orde in de Russische deelrepubliek Dagestan, die al zwaar getroffen is door de moeilijke sociaal-economische toestand, niet meer geweld te gebruiken dan in de gegeven omstandigheden nodig is.

___________________


Deel: ' Verklaring EU over situatie in Dagestan '
Lees ook