European Commission

P/02/76

Brussel, 29 mei 2002

9396/02 (Presse 169)

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de verkiezingen in Colombia

De Europese Unie is verheugd over het verloop van het verkiezingsproces in Colombia, waaruit blijkt dat de democratie en de wens van een heel volk om in vrede en in vrijheid te leven, springlevend zijn. Toch betreurt de Europese Unie het dat een deel van de burgerbevolking niet vrij zijn democratisch stemrecht heeft kunnen uitoefenen vanwege de slechte veiligheidsomstandigheden, veroorzaakt door de herhaalde terroristische aanvallen op de democratische instellingen van het land, hun vertegenwoordigers en de samenleving als geheel. De Europese Unie veroordeelt met de grootst mogelijke klem de gewelddaden waarbij slachtoffers zijn gevallen.

De Europese Unie feliciteert tevens de verkozen president van Colombia, Alvaro Uribe, die bij de verkiezingen van 26 mei jl. een historische overwinning heeft behaald. Zijn verkiezing is een bewijs voor de krachtige steun en het vertrouwen van de Colombianen jegens hemzelf en zijn toekomstvisie voor het land. De Unie is er ook van overtuigd dat de verkozen president van Colombia, zich resoluut baserend op de rechtsstaat en met volledige eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, ten volle aan de aspiraties naar vrede en welvaart van zijn gehele volk zal kunnen tegemoetkomen.

Bovendien zal de Europese Unie het Colombiaanse volk en zijn regering blijven begeleiden bij dit streven naar rechtvaardigheid, sociale vooruitgang en verzoening van alle Colombianen en bij hun strijd tegen terrorisme, straffeloosheid en schendingen van de mensenrechten en van het internationaal humanitair recht. De Unie steunt het streven naar een op onderhandelingen gebaseerde oplossing voor het conflict dat in Colombia woedt.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije en de EVA-landen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

Deel: ' Verklaring EU over verkiezingen in Colombia '
Lees ook