European Union

UNO : Kofi ANNAN / Nobel prize award Press Release: Brussels (16-10-2001) - Press: 367 - Nr: 12849/01
---
Brussel,
16 oktober 2001

12849/01 (Presse 367)

P 165/01

(OR. fr)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie ter gelegenheid van de toekenning van de nobelprijs van de vrede aan de Organisatie van de Verenigde Naties en haar secretaris-generaal Kofi ANNAN, gezamenlijk

De Europese Unie spreekt haar hartelijke gelukwensen uit ter gelegenheid van de toekenning van de Nobelprijs van de vrede aan de Organisatie van de Verenigde Naties en haar secretaris-generaal, Kofi Annan, gezamenlijk.

De Nobelprijs van de vrede onderstreept eens te meer de wezenlijke bijdrage die de Organisatie van de Verenigde Naties en haar secretaris-generaal leveren aan het zoeken naar oplossingen voor de vele soorten conflicten en evenwichtsverstoringen die onze wereld teisteren alsmede aan het bevorderen van universele waarden.

De Europese Unie blijft evenzeer als in het verleden een warm voorstander van de multilaterale aanpak die de Verenigde Naties ontwikkeld hebben om de vele uitdagingen aan te gaan waarmee de internationale gemeenschap op een groeiend aantal terreinen wordt geconfronteerd.

De Europese Unie is verheugd over de voorbeeldige rol die secretaris-generaal Kofi Annan sinds zijn aantreden heeft gespeeld. Zijn vele kwaliteiten en zijn nimmer aflatende inzet in dienst van de Verenigde Naties rechtvaardigen de onderscheiding die hem vandaag wordt verleend.

De met de Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyrpus, Malta en Turkije, alsmede IJsland en Liechtenstein, EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.


---

---

Deel: ' Verklaring Europese Unie na toekenning Nobelprijs '
Lees ook