FRY : Statement by the European Union on freedom of the Press

CFSP Presidency Statement: Brussels (29-10-1999) -Nr. 12125/99 (Presse 322)
- CFSP : 111/99


----------------------------------------------------------------------------

Brussel, 29 oktober 1999
12125/99 (Presse 322 - G)
P 111/99
(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van de Europese Unie over de persvrijheid in de Federale Republiek Joegoslavië

In het licht van de recente vonnissen tegen onafhankelijke kranten wenst de Europese Unie nogmaals haar grote verontrusting tot uiting te brengen over het willekeurige en discriminerende gebruik van de wet op de openbare informatie als een van de vele maatregelen om de vrijheid van de pers en andere massamedia in Servië aan banden te leggen. De EU is in het bijzonder verontrust over het feit dat deze wet voorziet in onevenredig hoge boetes voor journalisten, hoofdredacteuren en uitgevers die schuldig worden geacht aan misbruik van de vrijheid van openbare informatie. Voorts is de bepaling in de wet, dat boetes binnen vierentwintig uur betaald moeten worden, onredelijk; hierdoor is er geen tijd voor een behoorlijke verdediging, en in de praktijk heeft deze bepaling de sluiting van verscheidene onafhankelijke media en met de media gelieerde instellingen tot gevolg gehad.

De Europese Unie is van oordeel dat vrijheid van meningsuiting een van de hoekstenen van een democratische samenleving is. Iedere beteugeling van de vrijheid van de pers en andere media is daarom nadelig voor de democratisering van de Federale Republiek Joegoslavië. De Europese Unie verlangt andermaal dat de wet op de openbare informatie onverwijld wordt ingetrokken, dan wel ingrijpend wordt gewijzigd, en dat de vrijheid van meningsuiting, alsook de vrijheid van de pers en andere massamedia, in Servië worden geëerbiedigd. De Europese Unie verklaart zich in dit verband bereid, in samenwerking met andere internationale organisaties, zoals de OVSE en de Raad van Europa, de Servische autoriteiten bij te staan bij het opstellen van een nieuwe, democratisch georiënteerde wet die in overeenstemming is met internationaal erkende beginselen, zoals de Slotakte van Helsinki en de regelgeving van de Raad van Europa. Maatregelen die de media aan banden leggen, zullen een hindernis vormen voor de heropneming van de Federale Republiek Joegoslavië in de internationale gemeenschap.---------------------------------------------------------------------------- /newsroom/press/c/12125.NL9.htm

Deel: ' Verklaring Europese Unie over persvrijheid in Joegoslavië '
Lees ook