KLM

04/018

KLM PERSVERKLARING

AMSTELVEEN, 23 april 2004 - Naar aanleiding van diverse publicaties in Nederlandse media verklaart KLM het volgende over de status van de goedkeuring van de fusie van Air France en KLM in de Verenigde Staten.

Air France en KLM hebben op 11 februari 2004 van de Amerikaanse mededingingsautoriteiten toestemming verkregen voor hun voorgenomen fusie. Er zijn daarbij geen beperkingen opgelegd of aanvullende voorwaarden gesteld. Wel moeten Air France en KLM uiteraard de bestaande concurrentiesituatie respecteren die bestaat tussen hun partners Delta, Northwest en Continental Airlines onderling.

De voor de fusie van Air France en KLM voorziene samenwerking kan dankzij de toestemming volgens plan worden geïmplementeerd. Die samenwerking bestaat onder andere uit de onderlinge afstemming van dienstregelingen, de koppeling van frequent flyer-programma's en wederzijdse toegang tot luchthaven lounges voor de passagiers.

Later dit jaar is toetreding van KLM, Northwest en Continental Airlines tot SkyTeam voorzien, na de afronding van de fusie van Air France en KLM. Deze toetreding behoeft geen toestemming van de autoriteiten. Zodra de Europese en Amerikaanse SkyTeam-partners hun onderlinge samenwerking verder willen verdiepen, zal wel nadere toestemming van de autoriteiten nodig zijn.

AMS/DR/JCH

---- --

Zoekwoorden:

Deel: ' Verklaring KLM over status goedkeuring fusie met Air France '
Lees ook