Ministerie van Algemene Zaken

Verklaring Minister-President W.Kok n.a.v. terroristische aanslagen in de Verenigde Staten, Tweede Kamer woensdag 12 september 2001 (13.00 uur)

Mevrouw de Voorzitter,

De onbeschrijflijke catastrofe die het Amerikaanse volk heeft getroffen vervult ons met verbijstering en afschuw.
Amerika rouwt.
En wij hier rouwen in verbondenheid mee.

Duizenden onschuldige mensen zijn van het leven beroofd door de weerzinwekkende daden van zieke terroristische geesten.
Mensen aan het werk in kantoorgebouwen of wandelend op straat, passagiers en bemanningsleden van vliegtuigen werden het slachtoffer van een lafhartige aanslag op hun leven. Leven dat voor zo velen eindigde in een hel.
Brandweerlieden en politiemensen en anderen die te hulp schoten hebben voor hun lovenswaardige pogingen om te redden wie nog te redden viel zélf de hoogste prijs moeten betalen.

De Verenigde Staten zijn in het hart getroffen.
Economisch, financieel, politiek en militair.
Maar bovenal menselijk.
Kostbare familiebanden en vriendschappen zijn in één klap vernietigd. In een telegram heeft de Nederlandse regering haar gevoelens van innige deelneming betuigd aan de Amerikaanse regering, aan het gehele Amerikaanse volk en in het bijzonder aan hen die dierbaren hebben verloren of over het lot van hun naasten nog altijd in ernstige onzekerheid verkeren.

Gisteravond hebben wij in een ingelaste vergadering van de Ministerraad onze gevoelens gedeeld. Wij zijn vervuld van intense betrokkenheid en sympathie met het Amerikaanse volk, waarmee wij in deze vreselijke omstandigheden solidair zijn.
Nu fundamentele waarden waar wij gezamenlijk voor staan op de meest brute wijze zijn vertrapt, is de betekenis ervan nog meer zichtbaar en voelbaar voor ons allen.
2

De rampzalige gebeurtenissen van gisteren verplichten ons om iedere vorm van terrorisme - nationaal of internationaal - met nóg meer kracht te bestrijden. Het is híer dat de democratische krachten in de wereld de handen ineen moeten slaan. De bestrijding van terrorisme heeft meer dan ooit prioriteit. Dit is niet het moment om daar uitgebreid op in te gaan. Maar weest u ervan verzekerd dat de Nederlandse regering samen met de Europese partners de Verenigde Staten zal bijstaan in intensieve samenwerking op alle denkbare terreinen. En weest u ervan verzekerd dat de internationale gemeenschap niet zal rusten voordat degenen die verantwoordelijk zijn voor deze gewetenloze daden zijn opgepakt en bestraft.

In eigen land zijn alle maatregelen genomen en versterkt die nodig zijn voor veiligheid hier. Er zijn telefonische hulpdiensten opengesteld voor de vele mensen die na deze ramp vragen en zorgen hebben van welke aard dan ook.
Vanzelfsprekend biedt de Nederlandse regering assistentie aan de Amerikaanse regering op alle terreinen waar onze ondersteuning behulpzaam kan zijn.

Vanmiddag komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de landen van de Europese Unie bijeen in een bijzondere vergadering om ook daarmee als Unie onze verbondenheid met de Verenigde Staten te onderstrepen.

Mevrouw de Voorzitter,

Wij hebben groot respect voor de waardige wijze waarop president Bush, zich bewust van de verantwoordelijke plaats van zijn land in de wereld, heeft gereageerd. Mét de Amerikaanse regering laten ook wij ons niet leiden door angst, overtuigd als wij zijn van de waarden van vrijheid, democratie en rechtvaardigheid. De fundamenten van onze democratische rechtsstaat laten zich zelfs door de meest brute terroristische aanslagen niet aantasten.

Nederland en de Verenigde Staten delen dezelfde fundamentele waarden.
3

In deze moeilijke dagen en in de tijd die komen gaat zijn wij één met onze Amerikaanse vrienden. De gruwelijke aanslagen van gisteren in het hart van Amerika, vlakbij de plek waar onze voorouders de basis legden voor het huidige New York, vervullen ons met pijn en intens verdriet. Wij reiken hen die verder moeten een troostende en helpende hand. In gedachten zijn wij bij de slachtoffers en hun nabestaanden, in diepe verbondenheid.
Deel: ' Verklaring Kok Tweede Kamer nav terroristische aanslagen VS '
Lees ook