Rijksvoorlichtingsdienst
Willemsorde

Het Koninklijk Huis

Copyright : Beeldrecht, Amstelveen. Piet Mondriaan, Summer Night (1906/1907)
De Monarchie : Korte verklaring H.M. de Koningin op 20 maart 2003 in Santiago de Chile

Omdat wij nu een uitzonderlijke samenloop van omstandigheden meemaken, wil ik deze gelegenheid aangrijpen om vandaag iets tegen U te zeggen.

Dat de oorlog is begonnen op de eerste dag van ons Staatsbezoek werpt onvermijdelijk een schaduw over dit bezoek. Natuurlijk gaan onze gedachten uit naar de gebeurtenissen in de Golfregio, maar van beide kanten is de wens uitgesproken ons bezoek voort te zetten. Ik vind het van belang omdat het ons de mogelijkheid biedt in Chili over allerlei onderwerpen gesprekken te voeren en over gevoelige thema's openhartig met elkaar van gedachten te wisselen. Wij zijn Chili dankbaar voor de grote gastvrijheid die wij hier ondervinden.

Ten slotte wil ik nog iets zeggen over Margarita. We zijn natuurlijk zeer bezorgd over haar en het spreekt vanzelf, dat deze verdrietige zaak ons allen diep raakt. Ik herhaal nog eens nadrukkelijk dat wij ons niet herkennen in de verhalen die over de familie naar buiten zijn gebracht. Ik wil daar nu niet verder op ingaan - het betreft immers de dochter van mijn zuster en ik hoop van harte dat zij erin zullen slagen, in alle rust en beslotenheid, de problemen tot een oplossing te brengen.

Graag wil ik het hierbij laten en mij nu verder concentreren op dit bezoek.

Deel: ' Verklaring Koningin bij staatsbezoek in Chili '




Lees ook