European Union

Brussel, 28 september 2001
12283/01 (Presse 335)
P 156/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende de verkiezingen op Fiji

---
De Europese Unie is verheugd dat er op Fiji algemeen gesproken vrije en regelmatig verlopen verkiezingen zijn gehouden waaruit de opinie van de bevolking blijkt. De Europese Unie merkt echter op dat op Fiji zelf en door de internationale gemeenschap bezorgd-heid is geuit over de vorming van de nieuwe regering door de nieuwe aangewezen minister-president Laisenia Qarase.
De Europese Unie doet een beroep op alle politieke partijen van Fiji om deze kwestie zo spoedig mogelijk op te lossen en een regering te vormen volgens de grondwettelijke bepalingen, dit om de terugkeer van Fiji naar nationale verzoening en eendracht mogelijk te maken. De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije en de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte sluiten zich bij deze verklaring aan.

---

Internet: https://ue.eu.int/Newsroom
E-mail: press.office@consilium.eu.int
12283/01 (Presse 335 - G) 1

Deel: ' Verklaring namens de EU betreffende de verkiezingen op Fiji '
Lees ook