Pax Christi Nederland

Verklaring Pax Christi Nederland naar aanleiding van de aanslag op Amerika
Utrecht, 12 september 2001

Pax Christi Nederland is diep geschokt over de misdadige aanslagen op New York en Washington die gisteren hebben plaatsgevonden. Onze gevoelens en gebeden gelden op de eerste plaats de slachtoffers, hun familieleden en vrienden. Wat de plegers van de aanslagen ook voor ogen gestaan mag hebben, voor dergelijke onmenselijke en wrede daden van terreur bestaat geen enkele rechtvaardiging.

Pax Christi roept de verantwoordelijke politici en beleidsmakers op in hun reactie de waarden van vrede, democratie en gerechtigheid hoog te houden. Dit soort terreurdaden zijn veroorzaakt door gevoelens van haat en wraak. Een reactie, hoe gerechtvaardigd ook, moet niet opnieuw bijdragen tot een spiraal van geweld en haat.
Pax Christi is van oordeel dat er een grondig onderzoek moet plaatsvinden naar degenen die verantwoordelijkheid dragen voor deze misdaden. Wanneer deze zijn vastgesteld, moet er berechting volgen. Pax Christi hoopt dat alle staten hieraan willen meewerken, ter wille van de toepassing van de beginselen van het internationale recht.

Pax Christi heeft in haar Stiltecentrum in Hoog Catharijne in Utrecht de mogelijkheid geopend voor een moment van stilte, bezinning of gebed voor ieder die op zijn of haar manier de ramp wil gedenken. Onze vredesbeweging stuurt haar blijk van medeleven door naar haar partners in de Verenigde Staten en bezint zich op de betekenis van het gebeurde voor ons eigen werkprogramma.

Deel: ' Verklaring Pax Christi Nederland n.a.v. aanslag op Amerika '
Lees ook