easyJet

Verklaring tijdens Algemene Jaarvergadering, vrijdag 14 februari 2003

Sir Colin Chandler, de Chairman van easyJet plc, legde de volgende verklaring af aan de aandeelhouders:

"easyJet blijft haar bewezen strategie voor sterke groei in het passagiersvolume implementeren. easyJet zal in de hedendaagse markt lage tarieven blijven hanteren om waarde aan haar klanten te blijven bieden, de markt te stimuleren en de concurrentie voor te blijven.

Het aantal boekingen voor vluchten in de voorjaars- en zomerperioden zijn bemoedigend alhoewel wij, overeenkomstig de huidige markttrends, een lagere opbrengst per stoel hebben behaald ten opzichte van vorig jaar.

De bezettingsgraad van easyJet voor de vier maanden t/m eind januari 2003 wijkt materieel niet af van de bezettingsgraad van het proforma gecombineerde easyJet en Go Fly operatie ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

easyJet heeft in het verleden de eerste helft van het financiële boekjaar meestal met een verlies afgesloten en de meerderheid van de winsten in het laatste kwartaal van het financiële boekjaar gegenereerd. Het feit dat Pasen dit jaar in april valt zal positieve gevolgen hebben voor de tweede helft van het boekjaar. Alhoewel de huidige boekingen voor komende zomer momenteel robuust zijn, zullen de opbrengsten van het laatste kwartaal - en daarmee de resultaten voor het volledig boekjaar, pas over een paar maanden duidelijk worden.

De integratie van Go Fly is veel sneller verlopen dan wij aanvankelijk hadden verwacht en de activiteiten lopen goed. De prijsstelling en verkoop worden nu vanaf geconsolideerde systemen uitgevoerd en de totstandbrenging van een grotere luchtvaartmaatschappij begint nu haar vruchten af te werpen.

Er is enige speculatie over Deutsche BA. De beweegreden om Deutsche BA over te nemen blijft geldig maar easyJet moet er zeker van kunnen zijn dat haar bedrijfsmodel toegepast kan worden voordat er wordt besloten deze optie uit te oefenen. easyJet zal haar intenties waarschijnlijk later dit jaar bekend maken.

De raad van bestuur heeft alle vertrouwen in de toekomstvooruitzichten van easyJet en is van mening dat het bedrijf zich in de huidige omstandigheden in een goede positie bevindt om, in overeenstemming met de vastgestelde strategie, verder te groeien."

easyJet.com
© 1997-2002 easyJet airline company ltd

Deel: ' Verklaring tijdens Algemene Jaarvergadering EasyJet '
Lees ook