Gemeente Delfzijl

Persbericht

12-02-2003
Verklaring van de heren A. Dölle en D. Elzinga

INFORMATIE

De informateurs achten het van wezenlijk belang dat zij kunnen functioneren op basis van een door de gemeenteraad verstrekte opdracht. Eén en ander brengt tot uitdrukking dat de vorming van een college wordt beoogd dat een breed draagvlak kan vinden in de gemeenteraad, zowel in personeel als programmatisch opzicht.

Zij zijn van oordeel dat de bovenstaande verklaringen van fractievoorzitters en wethouders voldoende basis vormen om met hun werkzaamheden aan te vangen.

Wat betreft de collegevorming stellen de informateurs voor om individuele gesprekken te voeren met de fractievoorzitters en enkele andere betrokkenen. Na deze verkennende fase wordt openbaar verslag gedaan van de meer definitieve richting waarin verder zal worden gewerkt.

Deel: ' Verklaring van Dölle en Elzinga gemeente Delfzijl '
Lees ook