Ingezonden persbericht


Dit kregen wij ge-emaild tbv uw opiniepagina.
vr. gr., Jaap Krater, Vrienden van GroenFront!.

-----

VERKLARING VAN EEN ANONIEME AUTONOOM

Ik ben zo'n anarchist. Ik ben niet tegen geweld. Ik ben hier om de bijeenkomst van acht mannen te stoppen. Ik neem geen genoegen met een mars door het centrum van de stad en oproepen aan die acht mannen om wat aan de problemen te doen. Gelooft u dat zij dat zullen doen? Al tientallen jaren komen ze zo bij elkaar, heeft u ze ooit iets zien veranderen? Zij vergaderen juist om die in stand te houden, door de huidige politieke en economische verhoudingen in stand te houden. Verandering komt van de straat, van de mensen die geslachtofferd worden door het neoliberale beleid en van hun medestanders.

Als 'zwart blok' wilden we de de rode zone penetreren, zodat de conferentie moest worden opgeheven. Ik heb respect voor alle leven, en wil niemand doden. Maar ik heb wel met stenen gegooid, om de politie te laten terugtrekken. Helaas is het deze keer niet gelukt.

Elke dag gaan er duizenden mensen dood aan de uitbuiting door hun eigen en westerse elites. Mijn stenengooien is zelfverdeding hiertegen.

De 150.000 mensen in Genoa hadden allemaal geen vertrouwen in de G8, daar moet een einde aan komen. Net als aan klimaatverandering of derdewereldschulden. Maar geen van de 150.000 gelooft dat dat kan binnen de huidige verhoudingen.

Er zijn geen twee soorten demonstranten. De G8 hoopten met hun verklaring een tweedeling te maken, maar feitelijk zeiden zij: wij willen alleen de demonstranten die een rondje om de kerk lopen. Die zijn geen bedreiging.

Je kan niet van iedereen verwachten de confrontatie aan te gaan en niet iedereen wil dat, vandaar de verscheidenheid aan tactieken. Alleen grote clubs als Greenpeace vallen mensen af, soms al voordat de eerste actie plaatsvindt, om hun eigen imago te redden. Wanneer de actie succesvol is, zoals in Seattle, en de top daadwerkelijk verhinderd, zijn alle demonstranten overdonderd met vreugde.

Wij zouden gezamenlijk, lokaal moeten nadenken hoe we onze problemen willen oplossen. Vertegenwoordigers met een concreet en beperkt mandaat overleggen daarover. Niet op basis van concurrentie van landen met elkaar om de grootste bedrijven binnen te halen voor de groei en arbeidsplaatsen, niet op basis van centrale planning, maar op basis van gelijkwaardige afstemming.
Dat is mijn anarchisme.


--
Vrienden van GroenFront! | EarthFirst! Netherlands Support Group

NO COMPROMISE IN DEFENSE OF MOTHER EARTH!
++ http://www.groenfront.nl ++
++ mailto:vrienden@groenfront.nl (PGPkey on site) ++

PO BOX 85069 3508 AB Utrecht Netherlands
Giro 4370351 tnv Steungroep NVDA te Utrecht ovv GroenFront! Phone/fax: +31 84 8666018

Stay informed by email:
http://www.groenfront.nl/lists

Deel: ' Verklaring van een anonieme autonoom in Genua '
Lees ook