European Union

ERITREA : persona non grata H.E. Antonio Bandini / Cotonou Agreement Press Release: Brussels (02-10-2001) - Press: 339 - Nr: 12381/2/01
---
Brussel,
5 oktober 2001

12381/2/01 REV 2 (Presse 339)

P 157/01

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

inzake Eritrea

De Europese Unie betreurt het besluit van de Eritrese regering om Zijne Excellentie Antonio Bandini, ambassadeur van Italië in Eritrea en vertegenwoordiger van het voorzitterschap van de Europese Unie in Asmara, tot persona non grata te verklaren.

De Europese Unie constateert dat van dit besluit pas kennis werd gegeven enkele uren nadat door alle EU-ambassadeurs in Asmara een demarche was ondernomen om uiting te geven aan de ernstige bezorgdheid over de recente gebeurtenissen in Eritrea, die geleid hebben tot de gevangenneming van een aantal bekende personaliteiten, die voorstander zijn van democratische hervormingen, alsmede tot het muilkorven van de onafhankelijke pers.

In dezelfde demarche had de EU onderstreept dat genoemde gebeurtenissen in tegenspraak zijn met het door de Eritrese regering afgekondigde beleid en met de door haar aangegane verbintenissen op het gebied van democratie, rechtsstaat, mensenrechten en goed bestuur.

De EU benadrukt dat de uitwijzing van de vertegenwoordiger van het voorzitterschap van de Europese Unie de betrekkingen van de EU met Eritrea ernstige schade toebrengt en dat zij zal leiden tot een herziening van deze betrekkingen in het licht van de Overeenkomst van Cotonou.

De EU bevestigt haar verbintenis om de ontwikkeling van Eritrea, evenals vrede, stabiliteit en samenwerking in de regio, te ondersteunen. De EU onderstreept dat de opbouw van democratische instellingen, de rechtsstaat, eerbiediging van de mensenrechten, persvrijheid en de totstandkoming van een sterke civiele samenleving essentiële bestanddelen van ontwikkeling vormen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.


---

---

Deel: ' Verklaring van het de Europese Unie inzake Eritrea '
Lees ook