European Commission

P/02/79 Brussel, 19 juni 2002

10126/1/01 REV 1 (Presse 184)

Verklaring van het voorzitterschap namens de EU over Malawi

De Europese Unie constateert dat aan de nationale vergadering van Malawi een grondwetswijziging is voorgelegd houdende schrapping van de vigerende bepaling waarbij kandidaten voor het presidentschap dit ambt gedurende niet meer dan twee termijnen kunnen uitoefenen.

De Europese Unie erkent het recht van de nationale vergadering van Malawi om de grondwet in deze zin te wijzigen. Aangezien een grondwet echter een belangrijke waarborg voor de rechten van de burgers en een kader voor een stabiel bestuur is, dringt de Europese Unie er bij de regering van Malawi op aan dat er over dit belangrijke thema, in een open sfeer en met volledige vrijheid van mening, een breed en inhoudelijk debat kan plaatsvinden.

De met de Europese Unie geassocieerde landen uit Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.


---

Deel: ' Verklaring van het voorzitterschap namens de EU over Malawi '
Lees ook