Raad van de Europese Unie

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/cfsp/97400.pdf

P E R S

Brussel, 28 november 2007

15852/07 (Presse 273)

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende het referendum over de grondwetsherziening in Venezuela

De EU neemt er nota van dat de Venezuelanen op 2 december in een referendum gaan stemmen over voorstellen tot wijziging van hun grondwet. De EU hoopt dat de campagnes op vreedzame, evenwichtige, constructieve en open wijze zullen worden gevoerd en moedigt alle partijen in het proces aan ervoor te zorgen dat het referendum in een veilige omgeving plaatsvindt en dat de uitoefening van het recht op democratische besluitvorming door de bevolking van Venezuela is gebaseerd op ongehinderde toegang tot informatie.
De kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië* en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaatlidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Servië, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië, Armenië en Georgië sluiten zich bij deze verklaring aan.

*Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

We t s t r a a t 1 7 5 B - 1 0 4 8 B R US S E L T e l . : + 3 2 ( 0 ) 2 2 8 1 6 3 1 9 F a x : + 3 2 ( 0 ) 2 2 8 1 8 0 2 6 press.office@consilium.europa.eu https://www.consilium.europa.eu/Newsroom


Deel: ' Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffen.. '


Lees ook