European Commission

P/02/73 Brussel, 7 juni 2002

9313/02 (Presse 165)

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de presidentsverkiezingen in Mali

De EU verheugt zich erover dat de presidentsverkiezingen die op 28 april en 12 mei hebben plaatsgevonden in Mali in een rustig politiek klimaat zijn verlopen en dat aan deze verkiezingen is deelgenomen door alle politieke partijen. Deze verkiezingen bevestigen hoezeer de bevolking van Mali en zijn politieke leiders gehecht zijn aan de democratie.

De EU is in het bijzonder verheugd over de beheerstheid die kenmerkend was voor de organisatie van deze verkiezingen en waaruit tevens de wil en de inspanningen van het Malinese volk, van de autoriteiten en van de politieke partijen blijkt om de democratie in het land te consolideren, in een geest van tolerantie en van nationale eenheid.

De EU heeft waardering voor de inspanningen van de Malinese instellingen om deze verkiezingen in technisch en logistiek opzicht zo goed mogelijk te organiseren.

Gezien het trage verloop van de telling van de stemmen na de eerste verkiezingsronde en de door het grondwettelijk hof geconstateerde onregelmatigheden, bevestigt de EU daarnaast haar wil om met de autoriteiten en met alle betrokken partijen te blijven samenwerken om de praktische organisatie van de volgende verkiezingsprocessen te optimaliseren. In dit verband benadrukt zij het belang van concrete maatregelen met het oog op de parlementsverkiezingen die op 14 en 28 juli a.s. moeten plaatsvinden en die van doorslaggevend belang zijn voor de versterking van de democratie in Mali.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede Noorwegen en Liechtenstein, EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

Deel: ' Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de p.. '
Lees ook