Gemeente Velsen

Velsen, 06-08-2001

Persverklaring verdere afhandeling vervoersincident Dance Valley

Vanmiddag heeft overleg plaatsgevonden tussen hulpverleningsdiensten (brandweer, politie en GGD), de organisatoren en de gemeente Velsen. Het onderwerp van gesprek was het incident dat zich zaterdagnacht na afloop van Dance Valley heeft voorgedaan. Duizenden mensen hebben toen geen gebruik kunnen maken van de ingezette bussen. Zij zijn vervolgens gaan dolen, op weg naar verschillende stations, en velen zijn daarbij onderkoeld geraakt, mede als gevolg van extreme regenval. Dankzij de grootschalige inzet van
hulpverleningsdiensten is daarbij erger voorkomen.
Dat was voor veel bezoekers een erg vervelende ervaring, maar ook organisatoren, hulpdiensten en de gemeente zijn geschrokken van het incident. Dance Valley was gedurende de voorafgaande dag een geslaagd evenement met een erg goede sfeer.

De bezoekers van Dance Valley, maar ook de organisatoren en de overheidsorganen hebben er belang bij te weten wat er precies gebeurd is en welke oorzaken zijn aan te wijzen. Om antwoord te geven op die vragen, hebben betrokken partijen afgesproken een gedegen evaluatie uit te voeren en daarbij externe ondersteuning in te roepen.
De opdracht voor het onderzoek betreft de afhandeling van het incident en wat daaruit geleerd kan worden voor een mogelijke toekomstige situatie waarin grote groepen mensen moeten worden vervoerd van of naar een evenement.

Het onderzoek gaat binnenkort van start. Zodra een extern begeleider gevonden is, kunnen afspraken worden gemaakt over de termijn waarop de resultaten bekend moeten zijn.

De berichtgeving in de pers over het incident na afloop van Dance Valley is vrij uitvoerig geweest. Bepaalde zaken zijn onderwerp van onderzoek. Aanvullende vragen zullen we daarom alleen beantwoorden als ze verduidelijkend zijn voor deze verklaring of als het gaat om zaken die met zekerheid kunnen worden gemeld.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verklaring Velzen inzake vervoersincident Dance Valley '
Lees ook