Persverklaring
17 september 1999

Vanmiddag heeft de Consumentenbond een reactie gegeven op de introductie van de nieuwe site: www.yesorno.nl. Een site waar consumenten hun mailwensen kunnen registreren om zodoende het probleem van ongewenste e-mail zoveel mogelijk te beperken.

VNU, de initiatiefnemer van de Yes or No-site, hecht eraan te verklaren dat op haar initiatief de site is ontwikkeld. In eerste instantie heeft VNU contact opgenomen met de DMSA (Nederlandse Associatie voor Direct Marketing) en later ook met de Consumentenbond. De bij de ja/nee-sticker op de brievenbus betrokken organisaties, hebben de regulering van de internetproblematiek nog niet volledig uitgewerkt. Op basis van onderzoek heeft VNU de eerste stap in zelfregulering gezet. De uitgever verplicht zich ondermeer om aan de toekomstig op te richten zelfregulerende instanties de e-mail adressen door te geven van consumenten die geheel geen commerciële e-mail wensen te ontvangen.
Dit initiatief is geenszins bedoeld om de Consumentenbond buiten spel te zetten. Zij geeft immers ook aan positief te zijn over het feit dat de consument zelf keuze heeft om al dan niet reclame over ieder onderwerp of in het geheel geen reclame te krijgen. De DMSA is enthousiast en ziet deze eerste stap wel degelijk als bijdrage aan zelfregulering van de branche.

Yes or No registreert de e-mail adressen van consumenten die geheel geen commerciële e-mail willen ontvangen (opt out) en de e-mail adressen van die consumenten die aangeven informatie te willen ontvangen over een bepaald onderwerp (opt in). Yes or No verzorgt voor geïnteresseerde adverteerders de verzending van mailings naar de zgn. opt in-adressen. Over deze commerciële activiteit wordt ook niet geheimzinnig gedaan. Het door de Consumentenbond gehanteerde woord 'dekmantel' is derhalve suggestief.
De door de consument verstrekte informatie wordt, conform de wet persoonsregistratie, gegarandeerd niet voor andere doeleinden gebruikt en wordt ook niet afgedragen aan de adverteerders. De enige noodzakelijke te vermelden informatie betreft overigens het e-mail-adres. Alle andere informatie is optioneel.

VNU heeft bovendien nooit beweerd dat haar initiatief hetzelfde werkt als de ja/nee-sticker op de brievenbus. Een complete vrijwaring van ongewenste commerciële e-mail kan door Yes or No niet worden gegarandeerd, gegeven het karakter van internet.
Eerder is de site een aanvulling op de sticker. Yes or No beoogt het e-mail verkeer in Europa schoon te houden door het reguleren van gewenste e-mail. Een soort verkeersleidersfunctie. Yes or No is ervan overtuigd dat consumenten waarde hechten aan door hen gewenste commerciële informatie. Uit onderzoek blijkt immers dat 76% van de Nederlandse internetgebruikers graag informatie over producten ontvangt en dat 94% geïnteresseerd is in regulering.

VNU betreurt de eerste reactie van de Consumentenbond en heeft inmiddels, samen met de DMSA, een afspraak gemaakt met directeur Cohen van de Consumentenbond.

Deel: ' Verklaring VNU inzake Yes or No-site '
Lees ook