Ingezonden persbericht

Persbericht

VERKLARING van de voorzitters van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen.

29 september 2001

De verschrikkelijke terreuraanvallen in de Verenigde Staten hebben ons allen met grote afschuw vervuld.

Met deze verklaring benadrukken wij dat wij vanuit de partijorganisaties gezamenlijk willen optrekken om de waarden van vrijheid, democratie en rechtvaardigheid, die op 11 september op zo brutale wijze werden geschonden met de terreuraanslagen, ook in eigen land te blijven verdedigen.

Met deze oproep willen wij onderstrepen dat de politieke partijen er alles aan willen doen om te voorkomen dat burgers en groepen van burgers tegen elkaar worden opgezet.

De terreuracties mogen immers niet leiden tot haatacties tegen welke groepering dan ook. Respectvolle bejegening van bevolkingsgroepen voor elkaar is het parool. Evenmin mogen de terreurakties gepaard gaan met laksheid bij uitingen van sympathie voor de terreuracties die bij enkele groepen in ons land te bespeuren is.

De partijen willen daartoe afzonderlijk en, waar mogelijk en wenselijk, ook gezamenlijk graag als gesprekspartner fungeren met vertegenwoordigers van minderheden en andere groeperingen teneinde mogelijke spanningen tussen bevolkingsgroepen in Nederland te voorkomen. De partijen beschouwen dat als hun taak.

Met betrekking tot de inhoudelijke discussie ligt er vooral een verantwoordelijkheid bij de volksvertegenwoordigers op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. De organisaties van onze partijen kunnen daarbij op de verschillende niveaus dienstbaar zijn voor het instandhouden - en waar nodig op gang brengen van een dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Ruud Koole voorzitter PvdA

Bas Eenhoorn - voorzitter VVD

Conny Kerkhof-Mos wnd voorzitter CDA

Gerard Schouw voorzitter D66

Mirjam de Rijk voozitter GroenLinks

Thijs van Daalen voorzitter ChristenUnie

Tiny Kox algemeen secretaris SP
Wim Kolijn voorzitter SGP

Voor nadere informatie:
Angela de Jong 06 - 65080382 of Michael Juffermans 06 - 28340085

Deel: ' Verklaring voorzitters politieke partijen over terreur in VS '
Lees ook