Internatio-Müller N.V.

20 januari 1999

Verkoop aandelen ECT

De aandeelhouders van Europe Combined Terminals B.V. ("ECT") (Internatio-Müller N.V., Koninklijke Nedlloyd N.V., Koninklijke Pakhoed N.V. en NS Groep N.V.) en een consortium met als aandeelhouders Hutchison Port Holdings (50%) en een onderneming (50%) waarin het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, PARNIB en andere Nederlandse financiële instituten verenigd zijn, delen mee dat de verwachting is gewettigd dat overeenstemming kan worden bereikt over de verkoop van het uitstaande aandelenkapitaal van ECT aan het consortium. De uiteindelijke overnameprijs zal naar verwachting rond de NLG 680 mln. liggen.

De SER Fusiecommissie en de betrokken vakorganisaties zijn van de plannen op de hoogte gesteld en de ondernemingsraad van ECT zal om advies worden gevraagd. De "Merger Task Force" van de Europese Commissie zal worden geïnformeerd.

Hutchison Port Holdings (HPH) is een 100% dochter van Hutchison Whampoa Limited.

PARNIB is een 100% dochter van de Nationale Investerings Bank.

Door alle betrokken partijen zullen geen nadere mededelingen worden gedaan.

Deel: ' Verkoop aandelen ECT '
Lees ook