RAI VERENIGING

Verkoop bedrijfsauto's stijgt met 12 procent

Pleidooi voor zwavelarme diesel
Verkoop bedrijfsauto's stijgt met 12 procent

De verkoop van bedrijfsauto's is in dit jaar gestegen met zo'n 12 procent. In totaal zijn 116.400 bedrijfsauto's verkocht. Over de laatste drie jaar is de stijging ruim 18 procent geweest. Dat maakte ir. R. van Yperen als voorzitter van het tentoonstellingscomité van de BedrijfsautoRAI 2000 vandaag op een persconferentie bekend. In de verkoopcijfers nemen de bestelwagens tot 3,5 ton een bijzondere plaats in. In het bijna afgelopen jaar zijn er 100.000 van verkocht. Bijna 12.000 meer dan vorig jaar.

De goede verkoopresultaten in 1999 kunnen niet los worden gezien van de economische groei die ons land kent, aldus Van Yperen. Het wegvervoer is in de periode van 1986 tot 1997 met ruim 80 procent gegroeid in zogenaamde tonkilometers. Daarmee ontwikkelt het goederenvervoer zich sneller dan het Bruto Nationaal Product Van Yperen was zeer kritisch over de Nederlandse overheid, die onvoldoende investeert in de benodigde infrastructuur om de distributiefunctie van ons land gezond te houden.

Op het punt van zuinig, schoon en veilig pleitte Van Yperen voor het beschikbaar komen van zwavelarme brandstof. Voor de kortere en langere termijn valt van die brandstof een zeer gunstig effect te verwachten. Nog steeds worden schonere en vooral ook zuiniger motoren ontwikkeld door de vrachtauto fabrikanten. Daarmee komen zij tegemoet aan de wensen en eisen die de maatschappij op dit punt stelt. Van Yperen tekent daar wel bij aan, dat de investeringen die de industrie moet plegen om aan de milieueisen te voldoen, niet meer in verhouding staan tot het nuttig rendement.

Lange vrachtautocombinaties
Een kritische noot was er ook bij de proef, volgend jaar, met de lange vrachtautocombinaties. Van Yperen stelde dat de minister van Verkeer en Waterstaat inmiddels zoveel beperkende voorwaarden heeft gesteld dat er eigenlijk sprake is van 'een verkeerde proef'. Volgens Van Yperen zijn er vooral voordelen te verwachten op langere afstanden. En dus niet op de in de proef gestelde afstand van beneden de 50 kilometer. Het verbaasde de voorzitter van de BedrijfsautoRAI dan ook niet dat de animo van de kant van vervoerders om aan de proef deel te nemen nihil is.

Veiligheid
Op de Bedrijfsauto RAI 2000, die van 3 tot en met 12 februari in de Amsterdamse RAI wordt gehouden, is ook aandacht voor ontwikkelingen op het gebied van de veiligheid. Door de inspanningen van de fabrikanten en leveranciers is het aantal ongevallen met vrachtauto's de laatste jaren niet gestegen. Ondanks de toename van het transport. Een nieuw product op het gebied van veiligheid is de zogenaamde Dobli-spiegel. Een enkel merk heeft deze spiegels, die meer en beter zicht naar achteren geven aan de chauffeur, al standaard. En met de ondersteuning van de overheid zal dit accessoire snel standaard op alle bedrijfsauto's worden gemonteerd.

Deel: ' Verkoop bedrijfsauto's stijgt met 12 procent '
Lees ook