Gemeente Nuth


Terug naar vorige pagina

Verkoop bouwkavels Drummenstraat Wijnandsrade

De gemeenteraad van Nuth heeft in zijn vergadering van 7 mei 2002 besloten tot verkoop van 10 bouwkavels aan de Drummenstraat in Wijnandsrade.

Verkoopprocedure
De verkoop van de kavels vindt plaats op basis van een door de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 mei 2002 vastgesteld lotingreglement en onder de eveneens in die vergadering vastgestelde algemene verkoopvoorwaarden. De procedure houdt in dat notaris mr. M.H.M. Bemelmans, gevestigd te Nuth, op basis van het lotingreglement een trekking/loting verricht onder de gegadigden die zich als zodanig bij hem hebben aangemeld. Bij die trekking/loting wordt de volgorde van de gegadigden in keuzemogelijkheden vastgesteld. Alleen handelingsbekwame natuurlijke personen kunnen aan de trekking/loting deelnemen. Het lotingreglement, de algemene voorwaarden en verdere relevante informatie zijn als bijlage opgenomen in een brochure die bij de gemeente kan worden afgehaald of aangevraagd.

Kavelgrootte/prijs
De kavels variëren in grootte van circa 400 m² tot circa 850 m². De uitgifteprijs bedraagt 175,00 per m², exclusief omzetbelasting en overdrachtskosten.

Alle kavels zijn uitsluitend bestemd voor het bouwen van een woning voor eigen bewoning.

Inschrijftermijn
Het inschrijfformulier, dat u eveneens in de brochure aantreft, dient uiterlijk op 11 juni 2002, aangetekend met bericht van ontvangst, door notaris Bemelmans te zijn ontvangen. Hiervoor en ook voor de overige voorwaarden over de inschrijving verwijzen, wij kortheidshalve naar de informatiebrochure.

Informatie
De brochure kunt u vanaf 16 mei 2002 tijdens kantooruren afhalen bij de receptie van het gemeentehuis dan wel telefonisch aanvragen bij mevrouw R. van de Meijden of de heer J. Heijnen van de afdeling VROM, telefonisch te bereiken onder de nummers 045-5659115 of 045-5659153.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verkoop bouwkavels Drummenstraat Wijnandsrade gemeente Nuth '
Lees ook