Gemeente Achtkarspelen


Nieuwsberichten

23-05-2002
Verkoop bouwterreinen in Buitenpost, Koostertille en Twijzel

De gemeente Achtkarspelen is dinsdag 21 mei 2002 gestart met de uitgifte van bouwterreinen in Buitenpost, Kootstertille en Twijzel. In Buitenpost gaat het om 18 bouwterreinen, te weten Akkelei 1 t/m 13, 2 en 12, Himellof 2 t/m 8 en Berberkrûd 1 t/m 9. In Kootstertille gaat het om vier bouwterreinen, te weten Harspit 2, 4, 9 en 11. De kavels Harspit 9 en 11 betreffen een twee onder één kap. In Twijzel gaat het om drie bouwterreinen, te weten Tsjerkelân 19, 29 en 31. De kavels Tsjerkelân 29 en 31 betreffen een twee onder één kap.

Hoe inschrijven?
Individuele belangstellenden kunnen zich inschrijven voor één van bovenstaande bouwkavels. In Kootstertille en Twijzel krijgen mensen met een sociale of economische binding met het betreffende dorp voorrang bij de uitgifte van kavels. Wie één van de kavels wil aanvragen, dient dit schriftelijk te doen op een formulier dat bij de afdeling Economische Zaken en Vastgoed verkrijgbaar is. U kunt uw formulier tot en met dinsdag 4 juni 2002 's middags 12.00 uur indienen. Na afloop van de sluitingstermijn wordt gekeken of er terreinen zijn waarop meerdere gegadigden hebben ingeschreven. Als dat het geval is, wordt er tussen de gegadigden geloot wie de bouwkavel toegewezen krijgt.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Martins (tel. 05-11 - 548203) of de heer F. Boersma (tel. 0511 - 548202) van de afdeling Economische Zaken en Vastgoed. Op deze afdeling kunt u ook terecht voor inschrijfformulieren en de uitgebreide situatietekeningen.

Deel: ' Verkoop bouwterreinen in Buitenpost, Koostertille en Twijzel '
Lees ook