Euronext Brussels

NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ
PERSBERICHT 27 SEPTEMBER 2001

VERKOOP VAN DE PARTICIPATIE IN HELIO CHARLEROI.

VOORTZETTING VAN DE BEGELEIDING VAN DE VENNOOTSCHAP DOOR NPM.

In het kader van een strategische heroriëntering heeft de Groep HACHETTE, partner van NPM in het kapitaal van HELIO CHARLEROI, beslist om al zijn drukkerijactiviteiten aan QUEBECOR af te staan.

De GROEP JEAN DUPUIS, een 100%-dochtermaatschappij van NPM heeft ermee ingestemd om zijn participatie van 50% in HELIO CHARLEROI bij te voegen en die aan QUEBECOR te verkopen. De eigendom ervan zal, op een termijn van drie jaar, naar QUEBECOR worden overgedragen. In deze tijdspanne zal NPM een beperkte invloed uitoefenen op het bestuur van de Vennootschap ; NPM zal zich samen met QUEBECOR inspannen om een optimale integratie van HELIO CHARLEROI in de verwervende groep te waarborgen, in het allerbeste belang van de Vennootschap, haar personeel, haar klanten en de regio die de Vennootschap huisvest.

Deze termijnverkoop is onderworpen aan opschortende voorwaarden, hoofdzakelijk verbonden met de goedkeuring door de Concurrentieoverheden; de opheffing ervan zal uitmonden in de registratie door NPM van een meerwaarde van ongeveer EUR 18 miljoen eng geconsolideerd; geconsolideerd zal de meerwaarde afhangen van het resultaat van HELIO CHARLEROI waarop door NPM vermogensmutatie wordt toegepast tot de datum waarop de transactie in de boekhouding wordt opgenomen.

Deel: ' Verkoop van de participatie Hachette in Helio Charleroi. '
Lees ook