Verkoop vrije bouwkavels Ambyerveld van start


Maastricht, 20131113 -- Vandaag start de gemeente Maastricht met de verkoop van de eerste fase van 37 vrije sector bouwkavels in Ambyerveld. Daarmee wordt ingespeeld op de wens voor meer mogelijkheden rondom particuliere woningbouw in Maastricht. Kopers hebben de keuze een vrije kavel te kopen van de gemeente Maastricht of in samenspraak met ontwikkelaar Bouwfonds Ontwikkeling een kavel met huis te laten ontwikkelen.

Eerste fase Ambyerveld
Doel is een voor Maastricht nieuw concept van woningbouw aan te kunnen bieden. Ambyerveld biedt ruimte aan totaal 37 bouwkavels, 22 consumentgerichte vrije sectorwoningen en twee wooncomplexen (landhuizen) in het duurdere segment. De verkoop van 26 vrije sector kavels door de gemeente, één door MVJ Ontwikkelingen en tien kavels met woningen door Bouwfonds is de eerste fase van Ambyerveld. De tweede fase wordt later opgestart, afhankelijk van de marktontwikkelingen. De kavels zijn 700 tot 1000 vierkante meter groot, de grondprijs is vastgesteld op € 275,- per vierkante meter.

Groene, duurzame wijk
In Ambyerveld ontstaat een aantrekkelijke groene buurt met een eigentijds karakter en veel aandacht voor duurzaamheid. Kenmerkend voor de wijk zijn de ruime kavels, de diepe voortuinen en het ruime aanbod van groen. Ook is er veel ruimte voor maatregelen rondom duurzaamheid bij de bouw van de woningen. Beeldbepalend voor de wijk zijn twee landhuizen, die de oostrand van Ambyerveld aangeven. De landhuizen refereren aan carréboerderijen, die op de overgang van stad en land gelegen zijn. Aan de zuidzijde van het plangebied blijft de monumentale Tiendschuur behouden.

Groeiende vraag vrije kavels
Bij het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan is rekening gehouden met maatregelen rondom duurzaamheid. Met het plan is enerzijds ruimte voor vraaggericht bouwen, terwijl er aan de andere kant sprake is van een samenhangende uitstraling van de wijk.
Wethouder stadsontwikkeling Gerdo van Grootheest: “In Ambyerveld kunnen we inspelen op de groeiende vraag voor vrije kavels en het bouwen van je eigen woning in de stad. Daarmee bieden we nieuwe kansen voor de woningmarkt in Maastricht, door het mogelijk te maken om je eigen huis te ontwerpen en te bouwen.”

Geïnteresseerden vinden via de website www.ambyerveldmaastricht.nl alle informatie over de mogelijkheden en kosten.


Deel: ' Verkoop vrije bouwkavels Ambyerveld van start '
Lees ook