Gemeente Leeuwarden

Verkoop woningbouwkavels in Zuiderburen

Op donderdag 16 mei 2002 gaat de gemeente Leeuwarden 46 aan het water gelegen woningbouwkavels in Zuiderburen uitgeven door middel van loting. De verloting vindt plaats om 15.30 uur in de Tuinzaal van De Koperen Tuin, Prinsentuin 1 te Leeuwarden. Deelname aan de loting vindt plaats via een door de gemeente uit te geven inschrijfformulier. De kavels liggen tussen de oostelijke oever van de Nauwe Greuns en het Bos van Pylkwier, op de landtongen Hissemar en Jentsjemar binnen de tweede fase van Zuiderburen.

De grootte van de kavels varieert van ca. 500 m2 tot ca. 1720 m2. De gemeente hanteert een gedifferentieerde m2-prijs; de woningen met de tuin op het noorden zijn voordeliger. De goedkoopste kavel kost 90.000 inclusief BTW en water. De gemiddelde m2-prijs ligt iets gunstiger ten opzichte van de prijzen in de eerste fase. Gelet op de grote vraag naar vrije kavels verwachten wij hiermee in te spelen op de behoefte van de markt.

Voor geheel Zuiderburen en derhalve ook voor deze twee landtongen, zijn specifieke welstandsrichtlijnen vastgesteld, met als doelstelling een kwalitatief hoogwaarde woonwijk te realiseren. Uiteraard zullen de te bouwen woningen moeten voldoen aan deze richtlijnen. Voor de Hissemar geldt o.a. dat de kavels bestemd zijn voor hoger opgetrokken woningen, de gevels in frisse, heldere kleuren moeten worden uitgevoerd, het dak een zwarte, leigrijze of donkerblauwe kleur heeft en dat de noordelijke rij woningen wordt verbijzonderd door erkers aan de straatzijde.

Voor Jentsjemar geldt dat de kleur van de daken terracotta is. Verder is daar een relatief grote vrijheid binnen de richtlijnen voor materiaal en kleur.

Voor beide landtongen geldt, dat de meest westelijk en oostelijk gelegen kavels vragen om extra architectonische kwaliteit.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verkoop woningbouwkavels in Zuiderburen Leeuwarden '
Lees ook