Ingezonden persbericht

Hilversum, 25 juni 2002

Verkoopprocedure Media Park van start

Het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V. (NOB) is gestart met de procedure voor de verkoop van het Media Park in Hilversum. Eind vorig jaar maakte NOB een herstructurering bekend, die onder meer een splitsing van het concern in drie delen inhoudt: een multimedia-uitzendbedrijf (NOB), een groep registratie- en nabewerkingbedrijven en een vastgoedbedrijf. Dit laatste bedrijf beheert voornamelijk het Media Park, dat grotendeels eigendom is van NOB. Ontwikkeling en beheer van deze locatie is een activiteit die niet tot de kerntaken van NOB behoort. Om die reden wordt het Media Park samen met de bijbehorende beheerorganisatie verkocht.

Het Media Park is bijna 30 hectare groot, waarvan NOB circa 26 hectare in eigendom heeft met ongeveer 150.000 m2 verhuurde kantoor-, studio- en overige ruimte. Het park vormt hét centrum voor (multi)media in Nederland en biedt huisvesting aan publieke en commerciële omroepen, producenten en multimediabedrijven. In samenwerking met de NOS, de gemeente Hilversum en de provincie Noord Holland is een Masterplan opgesteld dat voorziet in aanzienlijke (her)ontwikkelingsmogelijkheden. Uitgangspunt van de verkoop van het Media Park is dat de ingezette ontwikkeling als centrum voor de (multi)media-industrie wordt voortgezet en gewaarborgd.

NOB heeft ter begeleiding van de verkoop De Brauw Blackstone & Westbroek, DTZ Zadelhoff en KPMG Meijburg als adviseurs ingeschakeld.

Deel: ' Verkoopprocedure Media Park van start '
Lees ook