RAI VERENIGING

Verkopen nieuwe auto's naar absoluut record

v e r b e t e r d e h e r h a l i n g

Titel toegevoegd

In het laatste jaar van deze eeuw breken de autoverkopen alle records. Dit jaar zijn er al er 591.906 nieuwe personenauto's geregistreerd. Met nog ruim een maand voor de boeg komt nadrukkelijk de 600.000-grens in zicht. Het oude verkooprecord werd in 1978 gevestigd met 581.458 nieuw geregistreerde personenauto's. Behalve tevreden gezichten bij de leden van de RAI Vereniging zal ook minister Zalm met genoegen de aantallen horen. Inmiddels is er dit jaar al 1,6 miljard gulden aan extra belastinginkomsten in zijn schatkist terechtgekomen. De overheid ontvangt dit jaar, via het wegverkeer, 26 miljard gulden aan accijnzen en belastingen.

Het verkooprecord markeert het einde van een eeuw waarin de auto zich een vaste plaats in onze maatschappij heeft verworven. Individuele (auto)mobiliteit is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven van de Nederlander. Ruim 74 procent van alle vervoerskilometers wordt met een personenauto gemaakt. De totale vervoersprestatie bedroeg vorig jaar 191,5 miljard kilometer. De auto nam daarvan 142,1 miljard kilometer voor zijn rekening.

Ook het autobezit is spectaculair gegroeid. In 1900 waren er in Nederland naar schatting 200 auto's. Dat leverde een autodichtheid op van 1 auto per 26.000 mensen. In 1950 was het autobezit gestegen tot 1 auto per 73,4 inwoners. Het jaar 1965 was statistisch gezien een markant jaar, aangezien er toen de Nederlandse wegen voor het eerst meer dan 1 miljoen personenauto's rondreden (1.272.000). En het autobezit kwam, met 1 auto per 9,7 inwoners, voor het eerst onder de grens van tien. Inmiddels is het wagenpark gegroeid tot 6.120.000 auto's. De autodichtheid is sinds 1990 niet meer gegroeid: 1 auto per 2,6 inwoners.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verkopen nieuwe auto's naar absoluut record '
Lees ook