Verlaging AOW-leeftijd: korting tot € 175,00 voor alleenstaanden


DEN HAAG, 20160930 -- Als maatschappelijk werker gespecialiseerd in belastingen en sociale wetgeving voor zeevarenden werd ik getriggerd door het bericht van RTL (d.d.29-9) met betrekking tot de uitspraak van Diederick Samsom over verlaging van de AOW-leeftijd met een korting op de uitkering. Deze zou waarschijnlijk slechts een paar tientjes per maand kosten. Dat leek mij te mooi om waar te zijn.

De ‘tientjes’  zouden in mindering worden gebracht op een netto uitkering  inclusief heffingskorting en van €1081,77 per maand voor alleenstaanden en €745,43 per maand voor samenwonenden.

Door de  AOW eerder te laten ingaan wordt er 2% van de bruto AOW-uitkering per jaar minder opgebouwd. Voor een 65-jarige betekent dit een bruto AOW voor alleenstaanden € 1.144,72 -€45,78(4%) = €1098,94 en voor samenwonenden €788,81- €31,55 (4%)= €757,26

Echter, omdat de Sociale Verzekerings Bank dit bedrag twee jaar eerder moet uitkeren zal het totaal over deze twee jaren, om budget neutraal te blijven, moeten worden gekort op de levenslange uitkering.

Globaal genomen komen deze  bedragen  uit op € 28500,00 voor alleenstaande  en € 19600,00 voor samenwonende 65-jarigen. Vanuit het pensioenfonds Zorg en Welzijn weet ik dat voor  iedere € 800,00 pensioenaangroei  per jaar  een bedrag van ongeveer € 10.000,00 moet worden betaald.

Geredeneerd vanuit dit pensioenfonds zou een dekapitalisatie  van €28500,00 neerkomen op een korting van €2280,00 per jaar (ongeveer €175,00 bruto p/maand)({28500: 10000}x 800 = 2280)  voor alleenstaanden en € 1568,00 per jaar (ongeveer €120,00 bruto p/maand) ({19600:10000}x 800= 1568) voor samenwonenden.

Hoe de redering zal zijn vanuit de politiek is nog niet bekend, maar dat het maar een paar tientjes per maand zal kosten lijkt hoogst onwaarschijnlijk.


Deel: ' Verlaging AOW-leeftijd korting tot € 175,00 voor alleenstaanden '


Lees ook