Gemeente Alphen aan den Rijn


Verleende beschikkingen

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn maken bekend dat zij, op grond van de Algemene plaatselijke verordening 2000, voorschriften hebben gesteld of een beschikking hebben verleend voor:
* het ten gehore brengen van live muziek op het Thorbeckeplein op 13 september 2002 van 19.30 uur tot 21.00 uur;
* het ten gehore brengen van live muziek in de tuin van het pand Julianastraat 32 op 3 augustus 2002 van 14.00 uur tot 00.00 uur;
* het houden van een rommelmarkt/bazaar rondom de kerk aan de Van Nesstraat op 24 augustus 2002 van 09.30 uur tot 16.00 uur;
* het houden van een barbecuefeest op het grasveld ter hoogte van Havixhorst 138 t/m 156.

Kopieën van bovengenoemde beschikkingen liggen tot zes weken na publicatiedatum van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op vrijdagavond tussen 18.30 uur en 20.00 uur ter inzage bij het informatiecentrum in het Stadskantoor, Castellumstraat 6. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld tot zes weken na verzenddatum van de beschikkingen bezwaren schriftelijk kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 30 juli 2002 laatste wijziging

Deel: ' Verleende beschikkingen gemeente Alphen a/d Rijn ter inzage '
Lees ook