Gemeente Alphen aan den Rijn


Verleende beschikkingen

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn maken bekend dat er, op grond van de Algemene plaatselijke verordening 2000, voorschriften zijn gesteld en ontheffingen zijn verleend voor:

* Het houden van een schoolfeest in het pand Anna van Burenlaan 15 op 14 februari 2003 van 19.30 uur tot 23.30 uur;
* Het houden van een bazaar op 16 en 17 mei 2003 in het gebouw Nieuw Withenlust, Molenstraat 64 in Zwammerdam;

* Het houden van tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurzen in sporthal de Oude Wereld in Kerk en Zanen op 29 maart 2003, 20 september 2003 en 8 november 2003.

Kopieën van bovengenoemde beschikkingen liggen tot zes weken na publicatiedatum van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, op vrijdagavond tussen 18.30 uur en 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur ter inzage bij de ontvangstbalie in het Stadhuis, Stadhuisplein1. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld tot zes weken na verzenddatum van de beschikkingen bezwaren schriftelijk kenbaar te maken aan de burgemeester van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

Publicatie weekagenda, 12 februari 2003

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 12 februari 2003 laatste wijziging

Zoekwoorden:

Deel: ' Verleende beschikkingen gemeente Alphen a/d Rijn ter inzage '
Lees ook