Gemeente Alphen aan den Rijn


Verleende beschikkingen

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn maken bekend dat er, op grond van de Algemene plaatselijke verordening 2000, voorschriften zijn gesteld en ontheffingen zijn verleend voor:

* Het houden van sport- en spelactiviteiten op 23 mei 2003 in het Europapark;

* Het plaatsen van een terras voor de snackkar op de Euromarkt;
* Het plaatsen van een terras op de kade aan de Rijn, ter hoogte van het pand Pieter Doelmanstraat 16;

* Het houden van kabelwaterskikampioenschappen op de Zegerplas op 1, 2 en 3 augustus 2003.

Kopieën van bovengenoemde beschikkingen liggen tot zes weken na publicatiedatum van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur, op vrijdagavond tussen 18.30 uur en 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur ter inzage bij de ontvangstbalie in het Stadhuis, Stadhuisplein1. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld tot zes weken na verzenddatum van de beschikkingen bezwaren schriftelijk kenbaar te maken aan de burgemeester, resp. burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

Publicatie weekagenda 26 maart 2003

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 26 maart 2003 laatste wijziging

Zoekwoorden:

Deel: ' Verleende beschikkingen gemeente Alphen a/d Rijn ter inzage '
Lees ook