Gemeente Hoogeveen

Verleende bouwvergunning

G.R. van der Bruggen, voor het bouwen van een woning met bijgebouwen aan de Karper 1 te Hoogeveen.

Nadere informatie over deze verleende bouwvergunning is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Tegen deze verleende bouwvergunning kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verleende bouwvergunning gemeente Hoogeveen '
Lees ook