Gemeente Amerongen

Officiële bekendmakingen

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN (art. 41)
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning c.q. melding verleend voor:


- Gasthuisstraat 7 plaatsen school-unit

- Holleweg 6 uitbreiding woning

- Parallelweg 42A bouwen berging/overkapping
- Royenstein 21 uitbreiding woning

- Dwarsweg 1-3-5 bouwen 2 recreatiewoningen
- Amerongen Wetering 24B plaatsing dakkapel
- Stenderland 8 wijziging kanteldeur in deurkozijn met loopdeur
- Holleweg 19 schilderwerk aan buitenmuren

Als u meent dat u door de verleende vrijstellingen en/of bouwvergunningen rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (zie verzenddatum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Amerongen. Het instellen van bezwaar schorst de werking van de vergunning niet. Daarvoor kunt u - als tegen een besluit bezwaar is gemaakt - een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank Utrecht, Postbus 13023 LA Utrecht.

Deel: ' Verleende bouwvergunningen gemeente Amerongen '
Lees ook