Gemeente Son en Breugel


Bouwvergunningen 5 maart
Publicatiedatum: 03-03-2003

Verleende bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor onderstaande bouwplannen:

· wijzigen pui Raadhuisplein 8

· verbouwen panden Ekkersrijt 4088-4090

· verbouwen Ekkersrijt 4508

· gewijzigd uitvoeren bouw kantoor Ekkersrijt 2037 Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Over de verzenddatum kunt u bellen naar afdeling Vrom, telefoon 491456
Vermelde bouwvergunningen liggen ter inzage bij de sector grondgebiedzaken, Europalaan 2.

Aangevraagde reguliere bouwvergunningen
Kennisgeving ingediende aanvragen bouwvergunningen (artikel 41 van de Woningwet) op:

· 24-02-03 uitbreiden woning Breeakkkerstraat 26
· 26-02-03 uitbreiden woning Simonszandlaan 8
· 26-02-03 uitbreiden woning Brederodestraat 15
· 27-02-03 plaatsen dakkapel Verwerstraat 44
Aangevraagde lichte bouwvergunningen
Kennisgeving ingediende aanvragen bouwvergunningen (artikel 41 van de Woningwet) op:

· 24-02-03 uitbreiden woning Tweelingenlaan 135
· 24-02-03 uitbreiden woning Dommelstraat 8

Zoekwoorden:

Deel: ' Verleende bouwvergunningen gemeente Son en Breugel 04-03-2003 '
Lees ook