Gemeente Son en Breugel


Bouwvergunningen 26 februari
Publicatiedatum: 24-02-2003

Verleende bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor onderstaande bouwplannen op:

· plaatsen dakkapellen Aziëlaan 74 en 76

· plaatsen tuinhuis Orionlaan 25

· plaatsen carport Juralaan 28

· uitbreiden woning Wilhelminalaan 12

· bouwen serre Ekkersrijt 1319

· uitbreiden woning en plaatsen erker Amstellaan 32
· uitbreiden woning Antoon van de Venstraat 31 Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Over de verzenddatum kunt u bellen naar afdeling Vrom, telefoon 491456. Vermelde bouwvergunningen liggen ter inzage bij de sector grondgebiedzaken, Europalaan 2.

Aangevraagde lichte bouwvergunningen
Kennisgeving ingediende aanvragen bouwvergunningen (artikel 41 van de Woningwet) op:

· 14-02-03 realiseren berging en erfafscheiding Weegschaallaan 10
· 18-02-03 plaatsen carport Weidelaan 6

· 14-02-03 uibreiden woning en berging Margrietstraat 20
· 18-02-03 uitbreiden woning Boslaan 16

· 18-02-03 uitbreiden woning Amstellaan 29

Aangevraagde sloopvergunning

· 18-02-03 gedeeltelijk slopen woning Sonniuswijk 41
Bouwplan ter inzage
Ten behoeve van het volgende bouwplan is vrijstelling van de bestemmingsplanvoorschriften nodig:

· wijzigen mestafvoersysteem varkensstal Airborneweg 27 Bovengenoemd bouwplan ligt vanaf 27 februari tot en met 26 maart 2003 voor eenieder ter inzage bij de sector grondgebiedzaken, Europalaan 2. Gedurende deze termijn kan eenieder schriftelijk bedenkingen tegen dit plan indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Deel: ' Verleende bouwvergunningen gemeente Son en Breugel 26-02-2003 '
Lees ook